تعیین مهمترین مشخصه های روانساز در عمل را توضیح دهید؟

الف)مهمترین اهداف مشتری
درک اهداف مشتری کلید موفقیت این برنامه است. بسیار مهم است که دایکست کار بوضوح انتظاراتش را از تعویض روانساز تعیین و تعریف کند. آیا کندگی (buildup)، جوش خوردگی (soldering) و زدگی حرارتی (heat check)، خمیدگی یا ترک خوردگی قطعات ریختگی، تخلخل، چسبندگی مهمترین نگرانی های او هستند؟ همچنین مهم است که تولیدکننده روانساز، دایکست کا را از وجود مشکلات بالقوه آگاه سازد. برای مثال دایکست کار ممکن است بر روی یک قطعه کندگی و در قطعه دیگر جوش خوردگی ناشی از گرم شدن بیش از حد قالب را داشته باشد. او ممکن است که این عیوب را لیست کرده و جهت حل این معضل، روانساز جدیدی را خواستار باشد. تولید کننده روانساز باید دایکست کار را از محدودیتهای شیمیایی روانساز مطلع ساخته و در جهت یافتن راه حل به او کمک کند.

ب)دمای کار
بعد از تعیین اهداف اولیه، سازنده روانساز باید بداند که محدوده دمای کار قالب برای ریخته گری هر قطعه چقدراست که این رنج دمایی با استفاده از دوربین های مادون قرمز تعیین می شود. تصاویر باید قبل از بسته شدن قالب و بلافاصله بعد از باز شدن آن گرفته شوند تا بالاترین و پایین ترین دماها و موقعیت آنها در قالب را نشان دهند.
ج)کیفیت سطح
در آخر، تولیدکننده باید کیفیت سطح نهایی مورد انتظار از قطعات ریختگی را بداند. آیا قطعه رنگ می شود یا زینتی است؟ یا اینکه قطعه در موتور استفاده می شود که زینتی بودن آن اهمیت ندارد. اینها در تعیین ترکیب شیمیایی روانساز اهمیت بسیاری دارد.

دایکست چیست

 یک روش ریخته گری که در آن فلز مایع تحت تاثیر یک فشار نسبتا بالا به داخل قالب های چند تکه پرس می شود.بنابراین عمل پرکردن قالب همانند ریخته گری ماسه ای تحت تاثیر نیرود وزن نیست ،بلکه عمدتاٌ بر اساس تبدیل انرژی فشاری که به فلز ریختگی مایع اعمال می شود به انرژی جنبشی صورت می پذیرد به این ترتیب هنگام عمل ریختن ، جریانهای سیالی با سرعت بالا به وجود می آیند تا اینکه بالاخره در انتهای پرکردن قالب انرژی جنبشی مواد متحرک به انرژی فشاری و حرارتی تبدیل می شود .

لینک های مفید

ورود کاربر

© 2015 Petrocis Co. All Rights Reserved. Designed By Compusys.ir

Search