راه های شناسایی سرپلانجرهای مس – برلیوم از مس- سیلیسیم چیست؟

با توجه به این مطلب که قیمت سرپلانجرهای مس – برلیوم از سرپلانجرهای مس – سیلیسیم گرانتر هستند لذا دو راه وجود دارد. ابتدا شناسایی از روی ظاهر بدین ترتیب که اگر رنگ سرپلانجر قرمز تیره باشد مس – برلیوم و اگر رنگ آن زرد روشن باشد مس –سیلیسیم است. و راه شناسایی دوم است که گرفتن سختی از سرپلانجر است که اگر سختی آن حدود 240 Hb باشد مس – برلیوم و اگر حدود 180 – 200 Hb باشد، سرپلانجر مس – سیلیسیم است.

دایکست چیست

 یک روش ریخته گری که در آن فلز مایع تحت تاثیر یک فشار نسبتا بالا به داخل قالب های چند تکه پرس می شود.بنابراین عمل پرکردن قالب همانند ریخته گری ماسه ای تحت تاثیر نیرود وزن نیست ،بلکه عمدتاٌ بر اساس تبدیل انرژی فشاری که به فلز ریختگی مایع اعمال می شود به انرژی جنبشی صورت می پذیرد به این ترتیب هنگام عمل ریختن ، جریانهای سیالی با سرعت بالا به وجود می آیند تا اینکه بالاخره در انتهای پرکردن قالب انرژی جنبشی مواد متحرک به انرژی فشاری و حرارتی تبدیل می شود .

لینک های مفید

ورود کاربر

© 2015 Petrocis Co. All Rights Reserved. Designed By Compusys.ir

Search