تخلخل جرياني (Flow Porosity)چیست، علل بوجود آمدن و رفع آن چیست؟

اين نام براي تخلخلهايي استفاده ميشود كه شرايط جريان ضعيف مذاب باعث ايجاد فضاهايي در بين مذاب جاري در حال انجماد در درون قطعه ريختگي شود كه در اين صورت اين فضاها بهصورت تخلخل ديده ميشوند. اين تخلخلها ميتواند علاوه بر درون قطعه در سطح قطعه نيز ظاهر شوند. تخلخل جرياني اغلب بهدليل افت فشار در انتهاي تزريق اتفاق ميافتد. بروز اين عيب كه ناشي از جريان ضعيف مذاب است منجر به بروز عيوب ديگري نيز ميشود.

علل :

 • افت فشار در انتهاي تزريق.
 • معيوب بودن پيستون.
 • پايين بودن دماي ذوب كه ميتواند ناشي از پايين بودن دماي كوره نگهدارنده و يا طولاني بودن زمان نگهداري مذاب در ملاقه
 • يا سيلندر تزريق باشد.
 • پايين بودن دماي قالب.
 • زمان پرشدن طولاني.

راه حل رفع عيب :

 • كنترل فشار حين تزريق.
 • اطمينان از كارآمد بودن پيستون تزريق.
 • كنترل دماي ذوب و كاهش زمان نگهداري در ملاقه يا سيلندر تزريق.
 • كنترل دماي قالب.
 • كاهش زمان پرشدن قالب.

 

دایکست چیست

 یک روش ریخته گری که در آن فلز مایع تحت تاثیر یک فشار نسبتا بالا به داخل قالب های چند تکه پرس می شود.بنابراین عمل پرکردن قالب همانند ریخته گری ماسه ای تحت تاثیر نیرود وزن نیست ،بلکه عمدتاٌ بر اساس تبدیل انرژی فشاری که به فلز ریختگی مایع اعمال می شود به انرژی جنبشی صورت می پذیرد به این ترتیب هنگام عمل ریختن ، جریانهای سیالی با سرعت بالا به وجود می آیند تا اینکه بالاخره در انتهای پرکردن قالب انرژی جنبشی مواد متحرک به انرژی فشاری و حرارتی تبدیل می شود .

لینک های مفید

ورود کاربر

© 2015 Petrocis Co. All Rights Reserved. Designed By Compusys.ir

Search